Ajankohtaista

STYLE-politiikkasuositus 1/2023:
Lisää aktiivista liikkumista arkeen – Suomi hyötyy autoilun vähentämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteena on nostaa vuoteen 2030 mennessä kävelyn ja pyöräilyn yhteistä kulkutapaosuutta nykyisestä noin 30 prosentista 35–38 prosenttiin. Nykytoimilla se ei toteudu. Aktiiviset kulkutavat, jalankulku- ja pyöräliikenne, edistävät samaan aikaan terveyttä, yhdenvertaisuutta ja kestävyyttä. Ilman pontevampaa päätöksentekoa nämä hyödyt jäävät haaveeksi. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, kävelyn ja pyöräilyn edistämistä ja autoilun rajoittamista.  > Lue lisää

Paloniemi, R. – Tuominen, A. – Ahokas, I. – Heikinheimo, V. – Helminen, V. – Karjalainen, L. E. –  Lindholm, M. – Lyytimäki, J. – Sundqvist, H. – Tapio, P. & Tiitu, M. (2023) Lisää aktiivista liikkumista arkeen: Suomi hyötyy autoilun vähentämisestä. STYLE-politiikkasuositus 1/2023, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-585-3.

STYLE-asiantuntijat mukana Suomi kävelee ja polkee -foorumissa 14.2.2023 – Tiedosta näkemystä kävelyn ja pyöräilyn tulevaisuuteen

kohdassa 56:01: Tulevaisuustyön terveiset kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen: Anu Tuominen, VTT ja Katariina Kiviluoto, Turun ammattikorkeakoulu

kohdassa 1:24:24: Tulevaisuuteen voimaa yhteispelistä -paneeli: Lotta Toivonen, Sitra / Mette Granberg, HSL / Helena Suomela, Opetushallitus / Riikka Paloniemi, SYKE / Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Tervetuloa aikamatkalle liikunnallisen elämäntavan tulevaisuuteen!

STYLE on mukana 15.–17.6.2022 Turussa ja hybridinä järjestettävässä tulevaisuuskonferenssissa ’Planetary Futures of Health and Wellbeing’. Järjestämme tilaisuudessa oman työpajan teemalla ’Mental time travel towards more physically active lifestyles’. Työpaja muodostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kuulemme tutkijoidemme viimeisimmistä tutkimustuloksista. Työpajan jälkimmäisessä osassa visioimme yhdessä tulevaisuuden aktiivisia elämäntapoja: teemme mentaalisen aikamatkan löytääksemme uusia palveluja ja tuotteita fyysisen aktiivisuuden ja kestävän liikkumisen edistämiseksi.

Lue lisää konferenssista ja lähde mukaan aikamatkalle kanssamme! https://futuresconference2022.com/

Kävelyn ja käveltävyyden tulevaisuus

Katso professori Petri Tapion esitys ’Suomi kävelee ja polkee’ -foorumissa 18.5.2022 (kohdasta 20:55-).

STYLE-työrymä esityksen takana: Petri Tapio, Maija Tiitu, Katariina Kiviluoto ja Riikka Paloniemi.

Politiikkasuositus (21.4.2021)

Lihasvoimaa kaupunkiliikenteeseen – Suosituksia kävelyn, pyöräilyn ja muiden aktiivisten ja kestävien kulkutapojen edistämiseksi

Wisdom Letter 1/2021 esittää suosituksia, miten tavoitella päästövähennyksiä ja edistää lihasvoimaista kaupunkiliikennettä – kävelyä, pyöräilyä ja muita aktiivisia ja kestäviä kulkutapoja. Ympäristö-, liikenne- ja liikuntapolitiikan risteyksestä lähtevä ajattelu osoittaa, että liikenteen päästövähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää konkreettisten paikallisten ratkaisujen ohella myös laajempaa muutosta yhteiskunnan eri sektoreita koskevassa politiikan teossa ja hallinnossa.

JYU School of Resource Wisdom’n julkaiseman suosituksen kirjoittajat työskentelevät tutkijoina STYLE-tutkimushankkeessa. 

Julkaisu- ja keskustelutilaisuus 21.4.2021 klo 12.1513.15
Tutustu julkaisuun

Tapahtumia:

Järjestetyt työpajat:

”TOWARDS HEALTHY MOBILITY Transdisciplinary Contribution to Health, Climate and Business Targets” -webinaari, ke 29.4.2020 klo 10–12.

Tilaisuuden tallenne sekä muu materiaali on saatavilla sivuillamme – kiitos kaikille osallistujille!

Ratkaisuja liikunnallisen elämäntavan kompastuskiviin, 10.9.2019, Helsinki

Hankkeen toisessa työpajassa etsittiin ratkaisuja ensimmäisessä pajassa tunnistettuihin kompastuskiviin. Yhdessä ideoitiin konkreettisia kehittämiskeinoja arkiliikunnan lisäämiseksi. 

Työpajojen tulokset julkaistiin joulukuussa 2019 tutkimusraporttina.


Liikkumisen kompastuskivet esiin, 21.5.2019, Helsinki

Hankkeen ensimmäisessä työpajassa tunnistettiin yhdessä erilaisia tekijöitä, jotka hidastavat tai estävät arkiliikunnan ja kevyen liikenteen lisäämistä. 

Lue lisää työpajasta.

Miten ihmisten elintapoihin voidaan vaikuttaa ja tuoko teknologia tähän uusia vaikuttavia tapoja?

Minna Aittasalo (UKK-instituutti)  Strategisen tutkimuksen neuvoston Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssilla 13.3.2019 esittelemässä hanketta. Minnan osuus alkaa kohdasta 1:08.

Kaikki STYLEn uutisartikkelit: