Ajankohtaista

Tulevia tapahtumia:

Järjestetyt työpajat:

Miten edistämme aktiivista ja kestävää liikkumista?

Olemme mukana Transport Research Arena TRA2020 -konferenssissa Helsingissä, jossa järjestämme 29.4. Towards Healthy Mobility -session kestävän liikkumisen edistämisestä.

Aamupäivätilaisuudessa on mukana laaja-alainen paneeli keskustelemassa kestävästä liikkumisesta niin terveyden edistämisen, ilmastonmuutoksen kuin liiketoiminnan näkökulmasta. Lue lisää sessiosta.

TRA2020 – the Transport Research Arena, 27.−30.4.2020, Helsinki.

Ratkaisuja liikunnallisen elämäntavan kompastuskiviin, 10.9.2019, Helsinki

Hankkeen toisessa työpajassa etsittiin ratkaisuja ensimmäisessä pajassa tunnistettuihin kompastuskiviin. Yhdessä ideoitiin konkreettisia kehittämiskeinoja arkiliikunnan lisäämiseksi. 

Työpajojen tulokset julkaistiin joulukuussa 2019 tutkimusraporttina.


Liikkumisen kompastuskivet esiin, 21.5.2019, Helsinki

Hankkeen ensimmäisessä työpajassa tunnistettiin yhdessä erilaisia tekijöitä, jotka hidastavat tai estävät arkiliikunnan ja kevyen liikenteen lisäämistä. 

Lue lisää työpajasta.

Miten ihmisten elintapoihin voidaan vaikuttaa ja tuoko teknologia tähän uusia vaikuttavia tapoja?

Minna Aittasalo (UKK-instituutti)  Strategisen tutkimuksen neuvoston Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssilla 13.3.2019 esittelemässä hanketta. Minnan osuus alkaa kohdasta 1:08.