Ajankohtaista

Politiikkasuositus julkaistu 21.4.2021:

Lihasvoimaa kaupunkiliikenteeseen – Suosituksia kävelyn, pyöräilyn ja muiden aktiivisten ja kestävien kulkutapojen edistämiseksi

Wisdom Letter 1/2021 esittää suosituksia, miten tavoitella päästövähennyksiä ja edistää lihasvoimaista kaupunkiliikennettä – kävelyä, pyöräilyä ja muita aktiivisia ja kestäviä kulkutapoja. Ympäristö-, liikenne- ja liikuntapolitiikan risteyksestä lähtevä ajattelu osoittaa, että liikenteen päästövähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää konkreettisten paikallisten ratkaisujen ohella myös laajempaa muutosta yhteiskunnan eri sektoreita koskevassa politiikan teossa ja hallinnossa.

JYU School of Resource Wisdom’n julkaiseman suosituksen kirjoittajat työskentelevät tutkijoina STYLE-tutkimushankkeessa. 

Julkaisu- ja keskustelutilaisuus 21.4. klo 12.1513.15
Tutustu julkaisuun

Tapahtumia:

Järjestetyt työpajat:

”TOWARDS HEALTHY MOBILITY Transdisciplinary Contribution to Health, Climate and Business Targets” -webinaari, ke 29.4.2020 klo 10–12.

Tilaisuuden tallenne sekä muu materiaali on saatavilla sivuillamme – kiitos kaikille osallistujille!

Ratkaisuja liikunnallisen elämäntavan kompastuskiviin, 10.9.2019, Helsinki

Hankkeen toisessa työpajassa etsittiin ratkaisuja ensimmäisessä pajassa tunnistettuihin kompastuskiviin. Yhdessä ideoitiin konkreettisia kehittämiskeinoja arkiliikunnan lisäämiseksi. 

Työpajojen tulokset julkaistiin joulukuussa 2019 tutkimusraporttina.


Liikkumisen kompastuskivet esiin, 21.5.2019, Helsinki

Hankkeen ensimmäisessä työpajassa tunnistettiin yhdessä erilaisia tekijöitä, jotka hidastavat tai estävät arkiliikunnan ja kevyen liikenteen lisäämistä. 

Lue lisää työpajasta.

Miten ihmisten elintapoihin voidaan vaikuttaa ja tuoko teknologia tähän uusia vaikuttavia tapoja?

Minna Aittasalo (UKK-instituutti)  Strategisen tutkimuksen neuvoston Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssilla 13.3.2019 esittelemässä hanketta. Minnan osuus alkaa kohdasta 1:08.

Kaikki STYLEn uutisartikkelit: