STYLE-suosituksia 3/2023: Urheiluseurat voivat liikuttaa lapsia ja nuoria entistä monipuolisemmin ja kestävämmin

Lasten ja nuorten vähäinen liikkuminen näkyy myös urheiluseurojen toiminnassa. Toivomme seuroille suunnattujen suositusten herättävän kriittistä keskustelua ja tarjoavan keinoja olla mukana liikkuvamman Suomen rakentamisessa.

Lue lisää.

Kokko, Sami – Ahokas, Ira – Leino, Henna – Lyytimäki, Jari – Raudasoja, Iina – Simula, Mikko – Tapio, Petri & Vasankari, Tommi (2023) Urheiluseurat voivat liikuttaa lapsia ja nuoria entistä monipuolisemmin ja kestävämmin. STYLE-suosituksia 3/2023. 

Tartu viestikapulaan ja tule luomaan aktiivista ja kestävää tulevaisuutta!

Tervetuloa kuulemaan ratkaisuista liikunnallisen elämäntavan ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Tule keskustelemaan tutkijoiden, päättäjien ja käytännön toimijoiden kanssa ja tekemään Suomesta liikunnallisen elämäntavan mallimaata. 

STYLE-hankkeen juhlaseminaari to 9.11.2023 klo 12-16, Olympiastadion, Helsinki

Lue lisää.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa verkossa 23.11.2023 asti: https://livekanava.fi/style/

UUDISTUVA SUOMI –
Tutkituilla ratkaisuilla kohti kestävää yhteiskuntaa

Torstaina 12.10.2023 klo 16–19.30
Musiikkitalon Klubi-tila (Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki)

Tervetuloa Strategisen tutkimuksen neuvoston Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelman juhlaseminaariin Musiikkitalossa 12.10.2023. Tilaisuudessa keskustellaan kestävän kasvun rajoista ja uudistuvan yhteiskunnan tulevaisuudesta. Asiantuntijat esittävät kolmeen kestävän ja uudistuvan yhteiskunnan teemaan liittyviä parhaita ratkaisuja, jotka ovat nostettu GROWTH-ohjelman hankkeissa tehdystä tutkimuksesta. Ratkaisut käsittelevät kiertotalouden arvontuoton, korkeatasoisen koulutuksen sekä osaavien kansalaisten ja nuorten merkitystä tulevaisuuden Suomelle. Seminaari tarjoaa yhteiskuntamme vaikuttajille ja tiedeyhteisölle tutkittuun tietoon perustuvia kestävän ja uudistuvan yhteiskunnan ratkaisun avaimia. 

Kestävä ja uudistuva Suomi tarvitsee vahvan tulevaisuuden vision. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan! Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen 5.10.2023 mennessä.

Growth-ohjelman juhlaseminaari

STYLE-politiikkasuositus 2/2023:
Kunnon rapistuminen haastaa hyvinvointi-Suomen – vaikuttavia toimia lisätä liikkumista ja kääntää kunnon laskukierre

Suomalaisten kunto rapistuu. Varusmiespalveluksen aloittajien kestävyyskunto on heikentynyt asteittain 1970-luvun lopulta nykypäivään. Huonokuntoisia varusmiehiä on jo kolmasosa palveluksen aloittajista, määrä on kahdeksankertaistunut. Keskimääräinen paino puolestaan on noussut kahdeksan kiloa. Kestävyyskunto heikentyy edelleen noin neljänneksen työuran aikana. Maltillinen ennuste kertoo kunnon heikentymisen jatkuvan lähivuosina. Tämä kehitys haastaa hyvinvointi-Suomen. Esitämme tässä politiikkasuosituksessa valtakunnallisen ja paikallisen tason toimia, joita samanaikaisesti toteuttamalla kestävyyskunnon lasku voidaan pysäyttää ja edelleen kääntää nousu-uralle. > Lue lisää

Vasankari, Tommi – Tapio, Petri – Ahokas, Ira – Kokko, Sami – Helminen, Ville – Heikinheimo, Vuokko – Hurmerinta, Leila & Lyytimäki, Jari (2023) Kunnon rapistuminen haastaa hyvinvointi-Suomen – vaikuttavia toimia lisätä liikkumista ja kääntää kunnon laskukierre. STYLE-politiikkasuositus 2/2023, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-586-0.

STYLE-politiikkasuositus 1/2023:
Lisää aktiivista liikkumista arkeen – Suomi hyötyy autoilun vähentämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteena on nostaa vuoteen 2030 mennessä kävelyn ja pyöräilyn yhteistä kulkutapaosuutta nykyisestä noin 30 prosentista 35–38 prosenttiin. Nykytoimilla se ei toteudu. Aktiiviset kulkutavat, jalankulku- ja pyöräliikenne, edistävät samaan aikaan terveyttä, yhdenvertaisuutta ja kestävyyttä. Ilman pontevampaa päätöksentekoa nämä hyödyt jäävät haaveeksi. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, kävelyn ja pyöräilyn edistämistä ja autoilun rajoittamista.  > Lue lisää

Paloniemi, R. – Tuominen, A. – Ahokas, I. – Heikinheimo, V. – Helminen, V. – Karjalainen, L. E. –  Lindholm, M. – Lyytimäki, J. – Sundqvist, H. – Tapio, P. & Tiitu, M. (2023) Lisää aktiivista liikkumista arkeen: Suomi hyötyy autoilun vähentämisestä. STYLE-politiikkasuositus 1/2023, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-585-3.

STYLE-asiantuntijat mukana Suomi kävelee ja polkee -foorumissa 14.2.2023 – Tiedosta näkemystä kävelyn ja pyöräilyn tulevaisuuteen

kohdassa 56:01: Tulevaisuustyön terveiset kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen: Anu Tuominen, VTT ja Katariina Kiviluoto, Turun ammattikorkeakoulu

kohdassa 1:24:24: Tulevaisuuteen voimaa yhteispelistä -paneeli: Lotta Toivonen, Sitra / Mette Granberg, HSL / Helena Suomela, Opetushallitus / Riikka Paloniemi, SYKE / Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Politiikkasuositus (21.4.2021)

Lihasvoimaa kaupunkiliikenteeseen – Suosituksia kävelyn, pyöräilyn ja muiden aktiivisten ja kestävien kulkutapojen edistämiseksi

Wisdom Letter 1/2021 esittää suosituksia, miten tavoitella päästövähennyksiä ja edistää lihasvoimaista kaupunkiliikennettä – kävelyä, pyöräilyä ja muita aktiivisia ja kestäviä kulkutapoja. Ympäristö-, liikenne- ja liikuntapolitiikan risteyksestä lähtevä ajattelu osoittaa, että liikenteen päästövähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää konkreettisten paikallisten ratkaisujen ohella myös laajempaa muutosta yhteiskunnan eri sektoreita koskevassa politiikan teossa ja hallinnossa.

JYU School of Resource Wisdom’n julkaiseman suosituksen kirjoittajat työskentelevät tutkijoina STYLE-tutkimushankkeessa. 

Julkaisu- ja keskustelutilaisuus 21.4.2021 klo 12.1513.15
Tutustu julkaisuun

Kaikki STYLEn uutisartikkelit: