Liikunta ja terveyden edistäminen

Tavoitteenamme on tutkia liikkumisen trendejä lasten, nuorten sekä aikuisten osalta. Hankkeessa analysoidaan terveyden edistämisen näkökulmasta, miten eri ikäryhmissä on mahdollista edistää liikkumista ja vähentää paikallaanoloa. Tulosten avulla on mahdollista tunnistaa liikuntamotivaatiota edistäviä tekijöitä sekä tuottaa tietoa liikkumisen esteistä.

Tutkimuksessa analysoimme uusimpia kansallisia liikuntakäyttäytymisen aineistoja. Analyysissä hyödynnetään Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU 2014, 2016 ja 2018) -tutkimuksen sekä Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen kunto ja aktiivisuus (Kunnonkartta) -tutkimuksen aineistoja. Lisäksi vertailemme LIITU-aineiston avulla seuratoimintaan osallistuvien ja osallistumattomien eroja liikkumisessa ja aktiivisten kulkutapojen käytössä. Hyödynnämme pidempiaikaisten trendien osalta WHO-Koululaistutkimuksen aineistoja. Tuotamme myös tietoa liikkumisen edistämisestä toteuttamalla Delfoi-tutkimuksen, jossa on mukana useita sidosryhmiä.

Lisätietoja:

Sami Kokko, apulaisprofessori, johtaja (TETK), ​Terveyden edistämisen tutkimuskeskus (TETK), Jyväskylän yliopisto