Aktiivisten kulkutapojen trendit

Tavoitteenamme on tunnistaa potentiaaliset kohteet ja keinot kestävien kulkutapojen (kävely ja pyöräily) lisäämiselle. Tunnistamme ryhmiä, joille kävely ja…  >> lue lisää

Liikunta ja terveyden edistäminen

Tavoitteenamme on tutkia liikkumisen trendejä lasten, nuorten sekä aikuisten osalta. Hankkeessa analysoidaan terveyden edistämisen näkökulmasta, miten eri ikäryhmissä on …  >> lue lisää.

Liiketoimintamahdollisuudet

Liikuntaan suoraan liittyviä aloja ovat muun muassa liikuntapalvelut, liikuntapaikkarakentaminen, konsultointi, valmennus, kuntoutuspalvelut… >> lue lisää.

Kaupunki-interventiot

Tutkimuksessa tavoitteenamme on arvioida erilaisten liikkumisen edistämiseen tähtäävien kaupunki-interventioiden vaikutuksia niiden kohteena olevien ihmisryhmien kulkutapoihin… >> lue lisää.

Elämäntapamuutokset

Keskitymme tutkimuksessa tunteisiin ja kognitiivisiin tekijöihin, jotka joko edistävät tai estävät yksilöä muuttamaan elintapojaan liikkumista korostaviksi… >> lue lisää.

Kaupunkirakenne liikkumisen mahdollistajana

Tutkimus tarkastelee kaupungistumisen ja arkiliikkumisen vähentymisen yhteyttä. Kiinnitämme erityistä huomiota autottomiin kotitalouksiin… >> lue lisää.