Aktiivisten kulkutapojen trendit

Tavoitteenamme on tunnistaa potentiaaliset kohteet ja keinot kestävien kulkutapojen (kävely ja pyöräily) lisäämiselle. Tunnistamme ryhmiä, joille kävely ja pyöräily voisi tarjota nykyistä kulkutapaa kestävämmän ja terveellisemmän, mutta myös helppokäyttöisen ja kustannuksiltaan kilpailukykyisen vaihtoehdon. Tuotamme tietoa parhaista liikkumisen ohjauksen käytännöistä sekä kehitämme liiketoimintamahdollisuuksia syventämällä ymmärrystä aktiivisten kulkutapojen tulevaisuusnäkymistä, potentiaalisista uusista liikkujaryhmistä sekä aktiivisten kulkutapojen mahdollisuuksista uusissa liikkumisen kokonaispalveluissa.

Analysoimme hankkeessa aktiivisten kulkutapojen trendejä suomalaisissa kaupunkiympäristöissä. Tärkeimpiä tietolähteitämme ovat vuosien 2016, 2010–2011 ja 2004–2005 kansalliset henkilöliikennetutkimukset. Kokoamme yhteen myös parhaita kotimaisia ja kansainvälisiä käytänteitä aktiivisia kulkutapoja edistävien liikkumisen ohjauksen toimista, kokeiluista ja pilottihankkeista. Lisäksi tutkimme markkinatutkimuksen sekä haastattelujen avulla aktiivisten kulkutapojen roolia, liiketoimintapotentiaalia ja kestävyysvaikutuksia uusissa liikkumisen kokonaispalveluissa (Mobility as a Service, MaaS). Tuotamme myös trenditietoa aktiivisten kulkutapojen tulevaisuudesta, uusista tai muuttuvista käyttäjäprofiileista sekä tulevaisuuden kulkutapajakaumasta toteuttamalla Delfoi-tutkimuksen, jossa on mukana useita sidosryhmiä kuten viranomaisia, kansalaisia, palveluntarjoajia ja infrastruktuurin omistajia.

Lisätietoja:

Anu Tuominen, johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy