Liiketoimintamahdollisuudet

Kun tiedämme, miten erilaisia elämäntapoja suosivat ihmiset liikkuvat, missä he liikkuvat ja mitä kulkutapoja he käyttävät, voimme paremmin hahmottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia näiden havaintojen pohjalta. Olemme kiinnostuneita monenlaisista mahdollisuuksista. Liikuntaan suoraan liittyviä aloja ovat muun muassa liikuntapalvelut, liikuntapaikkarakentaminen, konsultointi, valmennus, kuntoutuspalvelut, terveyden monitorointisovellukset ja tapahtumajärjestelyt. Liikkuvaa elämäntapaa tukevia liiketoiminnan muotoja ovat esimerkiksi ravintola- ja kahvilapalvelut, joukkoliikenteen solmukohtien rakentaminen, työhyvinvointi, liikuntamatkailu, sekä erilaiset tutkimus-, koulutus- ja viestintäpalvelut. Kun ihmiset alkavat kävellä ja pyöräillä enemmän, muodostuu hitaita alueita, joissa monenlaiset yllättävätkin liiketilat voivat saada uusia asiakkaita. Näiden alueiden suunnittelussa myös julkisella vallalla on merkittävä rooli.

Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen mahdollisuudet toimia liiketoiminnan ajurina edellyttävät yritysten, kaupunkien ja kuntien sekä erilaisten yhdistysten, kuten urheiluseurojen, yhteistyötä. STYLE-hankkeessa törmäytämme yllättäviäkin toimijoita pohtimaan synergioita, joita eri yritykset ja muut toimijat voivat tarjota toisilleen. Kohtaamisissa ja niiden suunnitteluissa hyödynnetään tulevaisuustyöpajoja, sidosryhmähaastatteluja, kyselyjä ja interventiokaupunkien toimijoita. STYLE-hankkeessa ei pelkästään visioida toivottavaa tulevaisuutta vaan tutkitaan syvällisesti, millaisia esteitä liikuntaan ja kestävään henkilöliikenteeseen siirtyminen voi kohdata, ja miten niitä voi lieventää.

Lisätietoja:

Petri Tapio, professori, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto