Elämäntapamuutokset

Keskitymme tutkimuksessa tunteisiin ja kognitiivisiin tekijöihin, jotka joko edistävät tai estävät yksilöä muuttamaan elintapojaan liikkumista korostaviksi. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti siirtymistä auton käytöstä kestäviin kulkutapoihin, kävelyyn ja pyöräilyyn. Luomme tämän tiedon avulla ymmärrystä siitä, miten eri elämänvaiheessa olevat yksilöt yhdistävät liikkumista ja erilaisia aktiivisia kulkutapoja omaan elämäänsä. Tutkimus tuo käyttäytymistietoa myös liittyen saavutettavuuteen, liikenteen tasa-arvoisuuteen ja lähiluonnon viheralueisiin.

Tutkimus kerää laadullista aineistoa yksilöiden käyttäytymisen muutoksista, tunteista ja motiiveista eri elämänvaiheissa. Keräämme aineostoa kvalitatiivisesti ja monimenetelmin, kuten erilaisten haastattelujen, osallistavan havainnoinnin, päiväkirja-aineistojen ja projektiivisten tekniikkojen avulla. Valtaosa aineistoista kerätään neljässä kaupungissa (Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä), joissa hanke toteuttaa kaupunki-interventioita.

Lisätietoja:

Birgitta Sandberg, Yliopistotutkija, dosentti, Turun kauppakorkeakoulu