Kaupunkirakenne liikkumisen mahdollistajana

Kaupunkirakenteeseen keskittyvä tutkimus tarkastelee kaupungistumisen ja arkiliikkumisen vähentymisen yhteyttä. Kiinnitämme erityistä huomiota autottomiin kotitalouksiin ja eri kulkutapojen yhdistelmiin, kävely- ja pyöräilyverkostoon, joukkoliikenteen saavutettavuuteen sekä kaupungin viheralueisiin. Tiedon avulla voidaan paremmin tukea suunnittelua ja päätöksentekoa. Tutkimuksen avulla ymmärrämme aiempaa paremmin liikkumisen ja fyysisen ympäristön yhteyttä, kuten miten liikkuminen on yhteydessä kaupungissa oleviin palveluihin, viheralueisiin ja urheilupaikkoihin.

Tutkimuksessa hyödynnetään kolmen kaupunkikudoksen näkökulmaa, jonka mukaan kaupunkirakenne ja -ympäristö koostuvat kolmesta osin päällekkäisestä kudoksesta: jalankulkukaupungista, joukkoliikennekaupungista ja autokaupungista. Tutkimuksessa liikkumista peilataan myös viheralueiden määrään, laatuun ja saatavuuteen. Tutkimuksessa hyödynnetään laajoja paikkatietoaineistoja, joiden avulla on mahdollista tutkia fyysisen ympäristön vaikutuksia eri-ikäisten liikkumiseen sekä aktiivisiin kulkutapoihin.

Lisätietoja:

Riikka Paloniemi, Johtava tutkija, dosentti, Suomen ympäristökeskus (SYKE)