Tutkijatiimi

STYLE-konsortion ainutlaatuiseen kokoonpanoon kuuluu tutkijoita liikennejärjestelmien, terveyden ja liikunnan edistämisen, ympäristösuunnittelun, kuluttajatutkimuksen, liiketoimintamallien kehittämisen ja tulevaisuudentutkimuksen aloilta. Kaikki nämä näkökulmat tarvitaan, kun toteutamme visiota, jossa päivittäinen liikkuminen lisääntyy ja siirtää kulkutapajakaumaa kävelyyn ja pyöräilyyn, tuottaen samalla uutta liiketoimintaa.
 
Konsortion osapuolten työt tukevat toisiaan yhteissuunnittelun ja tutkimustulosten yhdistämisen kautta. Valtaosa osapuolista toimii yhteistyössä kaikkien työpakettien kanssa. Eri näkökulmat kootaan kattavasti yhteen konkreettisten kaupunki-innovaatioiden myötä. Konsortion osapuolet suunnittelevat ja toteuttavat konsortion työpaketit yhdessä ja yhdistävät niistä saatuja tuloksia monitieteisellä tavalla. Monitieteelliset näkökulmat kootaan yhteen käytännönläheisissä kaupunki-interventioissa.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijoiden osaamisaluetta ovat vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottaminen sekä toivottuja tulevaisuuksia koskevien sidosryhmäprosessien fasilitointi.
Petri Tapio

Petri Tapio

Style-konsortion johtaja ja hankkeen vastuullinen johtaja, professori
petri.tapio@utu.fi
Profiili

Ira Ahokas

Ira Ahokas

Style-konsortion koordinaattori ja vuorovaikutusvastaava, tutkimuspäällikkö
ira.ahokas@utu.fi
Profiili

Riikka Saarimaa

Tutkimuskoordinaattori
riikka.saarimaa@utu.fi
Profiili

Anne Arvonen

Anne Arvonen

Viestintäsuunnittelija
anne.arvonen@utu.fi
Profiili

Hankkeeseen ovat osallistuneet myös:

Katariina Kiviluoto, projektitutkija

Johanna Lamberg, projektitutkija

Marjukka Parkkinen, projektitutkija

Essi Silvonen, projektitutkija

UKK-instituutti

UKK-instituutin tutkijat ovat erikoistuneet kaikenikäisen väestön fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen ja arviointiin sekä liikkumisen edistämiseen erilaisissa käytännön toimintaympäristöissä.

Tommi Vasankari

Style-konsortion varajohtaja, UKK-instituutin johtaja, professori

tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi
Profiili

Minna Aittasalo

Dosentti, vanhempi tutkija

Päivi Kolu

Tutkija, terveystieteiden maisteri, FT

Profiili

Jani Raitanen

Tutkija

Profiili

Harri Sievänen

Lääketieteellisen tekniikan dosentti, tekniikan tohtori, tutkimusjohtaja

ResearchGateLinkedIn

Kari Tokola

Tilastotieteilijä

Profiili

Henri Vähä-Ypyä

Laboratorioinsinööri

Profiili

Hankkeeseen ovat osallistuneet myös:

Jaana Suni, dosentti, tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Onni Hämäläinen, suunnittelija

Terveyden edistämisen tutkimuskeskus (TETK), Jyväskylän yliopisto

Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen tutkijat ovat lasten ja nuorten liikunnan edistämisen asiantuntijoita.

Sami Kokko

Apulaisprofessori, johtaja (TETK)

Profiili

Mikko Simula

Yliopistonlehtori

Profiili

Iina Raudasoja

Iina Raudasoja

Väitöskirjatutkija

Profiili

jonne silonsaari

Jonne Silonsaari

Väitöskirjatutkija

Profiili

Jorma Tynjälä

Lehtori

Profiili

Jari Villberg

Projektitutkija

Profiili

Hankkeeseen ovat osallistuneet myös:

Tarja Kettunen, professori

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Syken asiantuntemusalaa ovat ympäristöpolitiikka, maankäytön suunnittelu ja kaupunkialueiden kehittäminen kevyenliikenteen ja viheralueiden käytön näkökulmasta.

Riikka Paloniemi

Johtava tutkija, dosentti

Profiili, Google Scholar, Twitter

Ville Helminen 

Erikoistutkija

 

Jari Lyytimäki

Johtava tutkija, dosentti

ProfiiliTwitter

Vuokko Heikinheimo

Erikoistutkija

Linda Karjalainen

Tutkija

Profiili

Jenni Lehtimäki

Jenni Lehtimäki

Erikoistutkija

ProfiiliTwitter

Maija Tiitu

Tutkija

ProfiiliGoogle ScholarTwitter

Matti Lindholm

Viestintäasiantuntija

Hankkeeseen ovat osallistuneet myös:

Riikka Aro, erikoistutkija

Himansu Mishra, tutkija

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

VTT:n tutkijat ovat kestävän liikkumisen, liikenteen palveluiden ja liiketoimintamallien sekä -ekosysteemien asiantuntijoita.

Anu Tuominen

Johtava tutkija

Henna Sundqvist

Erikoistutkija

Johannes Mesimäki

Tutkija

Esko Lehtonen

Senior Scientist

Hankkeeseen ovat osallistuneet myös:

Heidi Auvinen, tutkija

Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK), markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos

Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin tutkijat ovat kuluttajakäyttäytymisen, kulutuspäätöksiä ohjaavien tunteiden sekä innovaatioiden tunnistamisen asiantuntijoita.

Birgitta Sandberg

Yliopistotutkija, dosentti

Profiili

Riikka Harikkala-Laihinen

Tutkija

Profiili

Leila Hurmerinta

Erikoistutkija

Profiili

Henna Leino

Tutkijatohtori

Profiili

Hankkeeseen ovat osallistuneet myös:

Rami Olkkonen, professori

Samuel Piha, erikoistutkija