Terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuus teemana kesäkuun 2022 tulevaisuuskonferenssissa

STYLE oli näkyvästi mukana Turussa 15.–17. kesäkuuta 2022 järjestetyssä tulevaisuuskonferenssissa ’Planetary Futures of Health and Wellbeing’. Konferenssin järjestivät Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia ja se keräsi kesäiseen Turkuun yhteensä 305 terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijaa, tulevaisuudentutkijaa, opiskelijaa sekä muuten aiheesta kiinnostunutta. Osallistujia tällä hybridi-tapahtumalla oli yhteensä 27 eri maasta.

Konferenssin yhtenä pääpuhujana toimi STYLEn ohjausryhmän jäsen, professori Billie Giles-Corti Melbournen RMIT yliopistosta. Hän kertoi tilaisuudessa kaupunki- ja liikennesuunnittelun toimenpiteistä, jotka tutkitusti edistävät terveyttä ja kestävyyttä kaupungeissa. Giles-Corti painotti puheessaan, että se mitä mitataan, tulee tehdyksi. Kun luodaan eri kehittämistoimille indikaattorit ja seurataan niiden edistymistä säännöllisesti, on kaupunkien mahdollista aikaansaada toimillaan vaikuttavuutta, joka tukee terveyttä ja kestävää kehitystä edistävää elämäntapaa. Lue englanninkielinen kooste professori Giles-Cortin esityksestä.

Pääpuhujina toimivat myös konsortion johtaja, professori Petri Tapio sekä varajohtaja, professori Tommi Vasankari, jotka yhteisessä puheessaan toivat esiin fyysisen aktiivisuuden tulevaisuudennäkymiä sekä niiden vaikutusta terveyteen. Viime vuosikymmenten aikana tapahtunut merkittävä fyysisen aktiivisuuden lasku ja fyysisen kunnon heikkeneminen aiheuttavat mittavia yhteiskunnallisia kustannuksia. Tarvitaankin kestäviä ratkaisuja ja skenaarioajattelua huonon kehityssuunnan katkaisemiseksi. Lue englanninkielinen kooste professorien Tapio & Vasankari esityksestä.

Järjestimme tilaisuudessa myös oman työpajan, jossa osallistujat pääsivät kokemaan Mental Time Travel -metodin käyttöä tulevaisuuden liikkumisen ratkaisujen ideoinnissa. Lue englanninkielinen kooste ja osallistujien ajatuksia Mental Time Travel -metodista. Lisäksi STYLEn tutkijat esittivät viimeisimpiä tutkimustuloksia aktiivisten kulkutapojen sekä fyysisen aktiivisuuden edistämisestä. Tutkijoiden esitykset:

  • Anu Tuominen, Johannes Mesimäki, Esko Lehtonen & Henna Sundqvist-Andberg: “What if the technological transitions of transport will increase sedentary travel?”
  • Birgitta Sandberg: “Temporal dynamics of subjective wellbeing in commuting”
  • Katariina Kiviluoto, Petri Tapio, Anu Tuominen, Jari Lyytimäki, Ira Ahokas, Jonne Silonsaari & Tim Schwanen: “Scenarios of physical activity up to 2030: A mixed-methods approach”
  • Henna Leino: “Escapism or integration? Family constellation reflecting on the physical activity engagement”
  • Leila Hurmerinta: “Individuals’ agency in forming physical activity experiencescapes”

– – –

Artikkelit on julkaistu Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Futuuri 3/2022 -uutiskirjeessä.
Konferenssin verkkosivuilta löydät lisätietoa tapahtumasta.

– – –