Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan

Suomi voi toimia kestävyysmurrosten hallinnan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä juuri nyt. Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia, mutta niiden edistämisellä on jo kiire. 

’Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan’ -politiikkasuositus kokoaa STN-hankkeiden tutkimukseen nojaavia näkemyksiä siitä, mihin jälleenrakennuksen toimenpiteet tulee painottaa hankkeiden tutkimuskohteena olevilla yhteiskunnan keskeisillä toimialoilla ja politiikkakentillä kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi.

 Mukana politiikkasuositusta laatimassa ovat olleet ohjelmat Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT), Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN)  ja Kestävän kasvun avaimet (GROWTH).