STYLE-suosituksia 3/2023: Urheiluseurat voivat liikuttaa lapsia ja nuoria entistä monipuolisemmin ja kestävämmin

Suomessa liikuntaseurat tavoittavat yli puolet lapsista ja nuorista, ja vain yksi kymmenestä ei ole ollut seuratoiminnassa ollenkaan. Lasten ja nuorten vähäinen liikkuminen näkyy myös seurojen toiminnassa.

Turun yliopiston koordinoima Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen hanke ’Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE)’ julkaisee torstaina 9.11.2023 juhlaseminaarissaan Jyväskylän yliopiston johdolla tehdyt liikunta- ja urheilutoimijoille suunnatut suositukset, joiden avulla seuratoimintaa voidaan päivittää vastaamaan nykyajan heille asettamiin haasteisiin. 

Seuratoiminta tavoittaa aiempaa suuremman joukon lapsia ja nuoria, aiempaa varhemmin. Toisaalta lapset ja nuoret myös keskittyvät yhteen lajiin sekä lopettavat seuratoiminnan entistä varhemmin. Noin kolmasosa seuratoimintaan osallistuvista lapsista ja nuorista ei saavuta liikkumissuosituksen mukaista liikkumismäärää. 

– Seuratoiminta ei ole yksin vastuussa suomalaislasten liian vähäisen liikkumisen ratkaisemisesta, mutta seurojen tulisi tunnistaa se, että liian vähäinen liikkuminen vaikuttaa myös niiden ydintehtävään eli urheiluun ja urheilijaksi kehittämiseen, toteaa apulaisprofessori Sami Kokko Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. 

– Nyt julkaistavien suositusten tarkoituksena on herättää kriittistä keskustelua nykyisestä seuratoiminnasta ja tarjota seuroille keinoja olla mukana liikkuvamman Suomen rakentamisessa, Sami Kokko jatkaa. 

Julkaisu 

Kokko, Sami – Ahokas, Ira – Leino, Henna – Lyytimäki, Jari – Raudasoja, Iina – Simula, Mikko – Tapio, Petri & Vasankari, Tommi (2023) Urheiluseurat voivat liikuttaa lapsia ja nuoria entistä monipuolisemmin ja kestävämmin. STYLE-suosituksia 3/2023. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-606-5  

Lisätietoja  

Sami Kokko, apulaisprofessori 
Terveyden edistämisen tutkimuskeskus 
Liikuntatieteellinen tiedekunta 
Jyväskylän yliopisto 
sami.p.kokko@jyu.fi  
+358 50 593 7733 


Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Tutkimuksen rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä ja toteutetaan seuraavien organisaatioiden yhteistyönä: Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinaatio), UKK-instituutti, Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus (TETK), Suomen ympäristökeskus (Syke), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos. Lisää hankkeesta: www.styletutkimus.fi