STYLE kehittämässä urheiluseuratoimintaa liikkuvammaksi ja ympäristön kannalta kestävämmäksi

Urheiluseuroilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten liikuttajana. Yli 60 % lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa tai urheilua urheiluseurassa. Pelkkä seuraharrastaminen ei aina riitä lasten terveyden tai urheilijaksi kasvamisen kannalta riittävän kokonaisliikuntamäärän saavuttamiseen. Harrastajien kokonaisliikunta-aktiivisuus koostuu valmentajan johdolla tehdystä harjoittelusta, omatoimisesti toteutetusta harjoittelusta sekä muusta liikkumisesta (mm. koululiikunta, aktiiviset kulkutavat, pelit ja leikit ja muut harrastukset). Etenkin muu liikkuminen vähenee voimakkaasti iän myötä vähentäen kokonaisliikunnan määrää.

STYLE toteuttaa Jyväskylässä jääkiekkoseura JYP Juniorit ry:n kanssa toimintatutkimuksen, jonka tavoitteena on kehittää valmennuksesta ja seuratoiminnasta liikkuvampaa ja ympäristön kannalta kestävämpää. Toiminnan kehittämisen tukena käytetään muun muassa kiihtyvyysmittareilla lapsilta kerättävää aktiivisuusdataa, valmentajien ja harrastajien koulutusta sekä uusia liikkumispalveluita ja -tuotteita.

– Liikunta-aktiivisuuden väheneminen näkyy haasteina seuratoiminnassamme. Urheiluseurana me tavoittelemme harrastajien innostusta urheiluun ja liikuntaan siten, että liikkumismäärät edistävät terveyttä ja mahdollistavat urheilijaksi kasvamisen. Siksi rimamme täytyy olla korkeammalla. Tulevaisuudessa olennaista on esimerkiksi seuran ja perheiden välillä tehtävän liikuntakasvatusyhteistyön kehittäminen, kommentoi JYP Juniorit ry:n toiminnanjohtaja Lauri Karhunen.

Samaan aikaan urheilu- ja liikuntasektori on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Lajiliitot, seurat ja muut toimijat etsivät keinoja vähentää toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Seuratoiminnassa näitä kertyy muun muassa lasten harrastuskyyditsemisestä, jonka taustalla ovat esimerkiksi harrastusvarusteiden kuljettaminen, vanhempien huoli turvallisuuskysymyksistä, perheiden kiire ja harjoitusten keskittyminen yhä kauemmaksi kotoa.  STYLE:n ja JYP Juniorit ry:n yhteistyön tavoitteena on liittää aktiiviset kulkutavat osaksi seuratoimintaa ja valmennusta.

– Urheilullisuuden lisäksi haluamme olla innostamassa lapsia ja nuoria ympäristöystävälliseen kulkemiseen ja liikkumiseen. Uskomme, että urheiluseuroilla voi tulevaisuudessa olla merkittävä rooli liikkuvamman, ekologisemman sekä kestävämmän Suomen rakentamisessa. Tässä kehityksessä haluamme olla eturivissä, JYP Juniorit ry:n puheenjohtaja Petri Puikkonen toteaa.

STYLE:n taustalla oleva STN-rahoitus ohjaa kehittämisprosessien muodostamiseen, jotka kokoavat yhteen aiemmin toisilleen vieraita toimijoita ja näkökulmia. Hankkeessa hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmää, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja yhteen sovittaa eri tahojen saman suuntaiset intressit ratkaisuja kehitettäessä. Jyväskylässä prosessin tukena ovat Jyväskylän Pyöräilyseuran ja Jyväskylän kestävä kehitys ry:n kestävän liikkumisen asiantuntijat, joilla on vuosien kokemus kestävien kulkutapojen edistämisestä ja paikallisesta vaikuttamisesta. Kyseisten paikallistoimijoiden työ kestävän liikkumisen edistämisessä on johtanut myös poliittisiin päätöksiin.

Yhteistyöryhmä on aloittanut toimintansa vuoden alussa ja monialainen dialogi on lähtenyt erittäin lupaavasti liikkeelle.

– Yhteistyö STYLE-hankkeessa tuo konkreettisen avun seuratoimintamme kehittämiseen. Olemme todella innostuneita ja ylpeitä saadessamme Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijat avuksemme ratkaisemaan aiheeseen liittyviä haasteita, toiminnanjohtaja Karhunen kiittelee.

Jonne Silonsaari, projektitutkija, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto      

Iina Raudasoja, projektitutkija, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Kirjoittajat ovat Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman STYLE-projektin tutkijoita.