STYLEn tutkijoita asiantuntijoina eduskunnan liikuntapoliittisessa selonteossa

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan lausunto liikuntapoliittisesta selonteosta nostaa keskiöön arkiliikunnan, hyvinvointiaktiivisuuden sekä sekä vähiten liikkuvien aktivoimisen.

Liikuntapoliittinen selonteko kuvaa liikuntakentän organisoitumista Suomessa ja esittää linjauksia ja toimenpiteitä 2020-luvun liikuntapolitiikalle. Liikuntapoliittisen strategian tarvetta selonteko perustelee liikkumattomuuden yhteiskunnallisilla kustannuksilla, joiksi Suomessa on arvioitu vuositasolla 3,2—7,5 miljardia euroa. Selonteon lähtökohtana on fyysisen aktiivisuuden tuen tulkitseminen investoinniksi, joka onnistuessaan maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Vaikka liikunnalla on yhteiskunnassa yhä suurempi kansanterveydellinen ja -taloudellinen merkitys, pyrkii selonteko käsittelemään liikuntaa myös itseisarvona, eikä pelkästään välinearvona.

Selonteon mukaan 2020-luvun tärkein liikuntapoliittinen tavoite Suomessa on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Selonteko tähtää liikunnan nivomiseen osaksi ihmisten päivittäisiä toimintaympäristöjä, tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta painottaen.

Valiokunta on kuullut prosessin aikana asiantuntijoina mm. STYLE-tutkimuksen tutkijoita: Sami Kokko (Jyväskylän yliopisto), Mikko Simula (Jyväskylän yliopisto) sekä Tommi Vasankari (UKK-instituutti).

Lue lausunto Eduskunnan verkkosivuilta