Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kaupunkien kestävien kulkutapojen edistämisestä ke 21.4.2021

Ke 21.4.2021 klo 12.15–13.15
MS Teams


Noin viidennes maamme kasvihuonekaasujen päästöistä aiheutuu liikenteestä. Nykyisen hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöjen määrä vuoteen 2030 mennessä. Henkilöautoliikenne aiheutti vuonna 2018 liikenteen päästöistä valtaosan, 54 prosenttia. 

Wisdom Letter 1/2021 esittää suosituksia, miten tavoitella päästövähennyksiä ja edistää lihasvoimaista kaupunkiliikennettä – kävelyä, pyöräilyä ja muita aktiivisia ja kestäviä kulkutapoja. Ympäristö-, liikenne- ja liikuntapolitiikan risteyksestä lähtevä ajattelu osoittaa, että liikenteen päästövähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää konkreettisten paikallisten ratkaisujen ohella myös laajempaa muutosta yhteiskunnan eri sektoreita koskevassa politiikan teossa ja hallinnossa.

Suosituskirjeen kirjoittajat työskentelevät tutkijoina STYLE-tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan tieteidenvälisesti siirtymää kohti aktiivisia ja kestäviä kulkutapoja. Hanketta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, ja sen johtajana toimii professori Petri Tapio. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Letterin esittelevät:

  • Petri Tapio, MMT, professori, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto (STYLE-konsortion johtaja) 
  • Jari Lyytimäki, FT, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus 
  • Jonne Silonsaari, LitM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto 
  • Henna Sundqvist-Andberg, DI, KTM, erikoistutkija, VTT Oy 
  • Katariina Kiviluoto, FM, väitöskirjatutkija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 
Julkistus- ja keskustelutilaisuus järjestetään MS Teamsin kautta
keskiviikkona 21.4. klo 12.15–13.15. 
Linkki tapahtumaan (MS Teams)

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja esitykset on suunnattu erityisesti kuntien ja kaupunkien viranhaltijoille sekä päätöksentekijöille. 

Julkaisuun voi tutustua täällä:

JYU School of Resource Wisdom (2021) Lihasvoimaa kaupunkiliikenteeseen – Suosituksia kävelyn, pyöräilyn ja muiden aktiivisten ja kestävien kulkutapojen edistämiseksi. Wisdom Letters 1/2021, Jyväskylän yliopisto, ISSN 2669-9478.