Korona järisytti arkiliikkumisen rutiineja

Leila Hurmerinta & Birgitta Sandberg:

Koronapandemia on muuttanut arkeamme monella tapaa, ja arkiliikkumisessakin vanhat rutiinit ovat korvautuneet uusilla. Style-hankkeessa olemme keränneet päiväkirja-aineistoa työikäisten arkiliikkumisesta koronakeväänä. Tutkimukseen osallistuvat kirjoittivat kahdeksan viikon ajan päiväkirjaa liikkumisen rutiineistaan. Päiväkirjojen pito aloitettiin maaliskuussa, juuri ennen kuin korona mullisti arjen.

Päiväkirjoista käy ilmi, miten luontainen liikkuminen työpäivän aikana muuttui ja väheni. Aiemmat liikkumisrutiinit piti tietoisesti kompensoida toisenlaisella ja toisessa paikassa tapahtuvalla liikkumisella. Liikkuminen oli sovitettava tiiviimmin työnteon ja perhearjen lomaan, pieniksi liikkumishetkiksi. Tässä vaadittiin sekä itsekuria että kekseliäisyyttä.

Liikkumisseurakin muuttui. Liikkuminen perheen kanssa korostui ja luonnossa liikkumisen monet eri mahdollisuudet nousivat esille. Kaiken kaikkiaan liikkumisen sovittaminen korona-arkeen nosti esille myös monia, ristiriitaisiakin tunteita. Näihin perehdymme aineiston jatkoanalyysissä tarkemmin.

Kuvituskuva: pixabay.com