Harrastusseteli lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä (HANNU)

HANNU-interventiotutkimuksessa selvitetään Turun kaupungin toteutettaman harrastesetelipilotin vaikutuksia viidesluokkalaisten harrastustoimintaan osallistumiseen, liikkumiseen, paikallaanoloon, uneen ja hyvinvointiin. Tutkimuksesta saatavaa tietoa hyödynnetään Turun kaupungin lasten ja nuorten harrastamisen kehittämistyössä liikunnallisen elämäntavan ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Tausta

Lasten ja nuorten liikuntaa ja liikkumista on pyritty lisäämään erilaisilla liikunta ja liikkumisinterventioilla, joista osa on keskittynyt koulupäivään ja osa vapaa-aikaa. Turussa on aktiivisuutta ja hyvinvointia lähdetty edistämään kehittämällä lapsille ja nuorille yhdenvertaisia harrastamismahdollisuuksia. Elokuussa 2021 Turussa käynnistyi harrastesetelipilotti, jossa turkulaisille vitosluokkalaisille tarjottiin harrastusavustus, jota he voivat käyttää harrastusmaksuihinsa Nuorisopassi-etujärjestelmän (mobiilisovellus) kautta. Harrasteseteliä tai vastaavaa on käytetty muutamissa maissa aktivoimaan lasten ja nuorten liikuntaa ja muuta harrastustoimintaa, mutta niiden vaikuttavuudesta on vielä toistaiseksi vähän näyttöä.

Tavoite ja toteutus

Tutkimuksessa selvitetään, miten kaupungin tarjoama harrastusavustus aktivoi viidesluokkalaisten lasten harrastustoimintaan osallistumista, liikunta- ja liikkumiskäyttäytymistä, paikallaanoloa ja unta sekä hyvinvointia.

Tutkimus toteutetaan kyselyiden sekä liikemittareiden avulla vertailemalla harrastusavustuksen saaneiden interventiokoulujen oppilaiden ja verrokkikoulujen oppilaiden välisiä eroja. Lisäksi hankkeessa kerätään haastatteluaineistoa lasten kokemuksista ja tunteista harrastussetelin käyttöön liittyen.

Hanke tuottaa Turun kaupungille tietoa päätöksenteon tueksi lapsille tarjottujen harrastesetelien vaikuttavuudesta sekä tukee mallin jatkokehittämistä.

Tutkimusryhmä

HANNU-tutkimus toteutetaan Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, UKK-instituutin sekä Turun kauppakorkeakoulun Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen yhteistyönä.

Petri Tapio, Ira Ahokas ja Riikka Saarimaa, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Birgitta Sandberg ja Henna Leino, Turun kauppakorkeakoulu
Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Henri Vähä-Ypyä ja Kari Tokola, UKK-instituutti

Rahoitus

HANNU-tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto sekä Turun kaupunkitutkimusohjelma.

Julkaisut

Ahokas, Ira – Husu, Pauliina – Leino, Henna – Saarimaa, Riikka – Tokola, Kari – Vähä-Ypyä, Henri – Sandberg, Birgitta – Vasankari, Tommi & Tapio, Petri (2022) Vaikuttava harrastusseteli edellyttää helppokäyttöisyyttä, monipuolista lajivalikoimaa ja rohkaisua vähän liikkuville. Turun kaupunkitutkimusohjelma, Tutkimuskatsauksia 6/2022.

HANNU-tutkimuksen harrastussetelipilotin tulokset. Esitys Turun kaupungille 13.12.2022.

Ota yhteyttä

Ira Ahokas, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
ira.ahokas@utu.fi