Etusivu

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) -hanke tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Tutkimme keinoja, joilla eri ikäryhmien liikkumista voidaan lisätä siten, että ratkaisut edistävät samalla aktiivisten kulkutapojen käyttöä ja liikkuvaa elämäntapaa tukevaa liiketoimintaa.

Hanke tukee liikenne-ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitetta nostaa kävelyn ja pyöräilyn yhteistä kulkutapaosuutta 38 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Stylen tutkimusteemat pureutuvat muun muassa liikennejärjestelmien hallintaan ja liikkumisen edistämiseen, eri-ikäisten kansalaisten liikuntatottumuksiin, ihmisten käyttäytymisen muutoksen perimmäisiin motiiveihin ja tunteisiin sekä liikkumista edistävän infrastruktuurin ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen.

Tammikuussa 2019 alkaneen, viisivuotisen (3+2) hankkeen rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.